Τηλέφωνο

+357 (0) 800 04321

Επικοινωνήστε μαζί μας


CAPTCHA image

Παρέχοντας τα προσωπικά μου δεδομένα στην Gordian Servicing και επιλέγοντας "Υποβολή", δίνω τη συγκατάθεσή μου στην εταιρεία αυτή όπως κατέχει και επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα. Εξουσιοδοτώ την Gordian Servicing όπως κατέχει τα προσωπικά μου δεδομένα για περίοδο έξι μηνών, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί μου σχετικά με οποιοδήποτε αίτημά μου.Μου έχει γνωστοποιηθεί ότι μπορώ να αποσύρω την πιο εξουσιοδότηση ανά πάσα στιγμή εφόσον το επιθυμώ με αποστολή σχετικών οδηγιών στη διεύθυνση dataprotection@gordianservicing.com για να δητήσω τη διαγραφή των προσωπικών μου δεδομένων.

Αναφορικά με άτομα τα οποία υποβάλλουν προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια αίτησης εργοδότησης, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην Ανακοίνωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: Σύνδεσμος